Evžen, narozen 1961, bez domova od 1999

Evžen pochází z úplné rodiny. Tatínek byl horník a maminka pracovala v geologickém průzkumu. Maminka zemřela, když mu bylo deset let. Po té se o Evžena i jeho mladší sestru staral již tatínek sám. Evžen se vyučil jako důlní zámečník. Když mu bylo dvacet let, zemřel i tatínek. Následně se dva roky staral o svojí mladší sestru.

V dědickém řízení sestra zdědila dům, ve kterém žili, a Evžen zdědil chalupu s přilehlými polnostmi. Když se od sestry odstěhoval, začal pracovat v Příbrami na šachtě. Při výkonu povolání si však vlastní chybou (nepozorností) způsobil úraz. Zaměstnání opustil a nastoupil do Staveb silnic a železnic, kde pracoval na betonárce. Následně nastoupil na základní vojenskou službu. Po vojně se bezmezně zamiloval. Oženil se a společně se svojí ženou bydleli v bytě manželčiny babičky. V roce 1986 se jim narodila dcera Lucka.

Šťastné manželství však trvalo pouze do roku 1990, kdy si jeho žena našla jiného muže. V roce 1992 bylo manželství rozvedeno. Bývalá manželka se společně se svým přítelem i dcerou odstěhovala ke své matce. Evžen si následně zajistil vlastní bydlení. Jelikož však často pracoval mimo město, pronajal byt svému kamarádovi. Kamarád však nehradil nájemné, i když Evženovi vždy tvrdil, že je vše v pořádku. Když Evžen po dlouhé době zjistil, že tomu tak není, bylo již pozdě. Věděl, že dluh na nájemném nebude schopen uhradit ze svých zdrojů a o byt následně přišel. Od roku 1999 je Evžen na ulici.

S dcerou si za celou dobu jen dvakrát telefonoval. Moc rád by věděl, co jeho dcera dělá a jak se má. Manželka nikdy nechtěla, aby se s dcerou stýkal a vždy tomu bránila. Evžen se rozhodl, že z uvedeného důvodu nemá zapotřebí hradit výživné. Z důvodu neplacení výživného byl následně odsouzen na šest měsíců. V odvolacím řízení byl rozsudek zrušen.

Evžen by si nejvíce ze všeho přál vědět, jak se daří jeho dceři.

 

Evžen, born 1961, homeless since 1999

Evžen was born in a complete family. His father was a miner, and his mother worked on geological surveys. His mother died when he was ten years old. After her death, his father had to raise Evžen and his younger sister alone. Evžen went to a trade school to become a mine locksmith. When he was twenty years old, his father died too. For the next two years, he cared for his younger sister. His sister inherited the house where they lived, and Evžen inherited a cottage and the fields surrounding it.

After he moved out, he started working as a miner in Příbram. He got injured in a work accident, caused by a mistake he made while he got distracted. He left the job and found another one with the Road and Railway Construction Company, where he worked at a concrete factory. Then he went to military service, and after it ended, he met a girl and fell madly in love with her. They got married, and they moved to the apartment of his wife's grandmother. Their daughter Lucka was born in 1986.

Unfortunately, the happy marriage ended in 1990 when his wife met another man. They got divorced in 1992. His ex-wife moved back to her mother, along with her new boyfriend and the daughter.

Evžen rented a flat for himself, but since he often worked out of town, he let a friend live there. This friend didn't pay the rent, but kept telling Evžen that he is paying it and everything is cool. When Evžen found out he was lying, it was already too late. He knew he won't be able to pay this debt to the landlord, and he lost the apartment. Evžen has been homeless since 1999.

He only had two phone calls with his daughter since the divorce. He would love to know what his daughter is doing and if she is OK, but his wife does not want them to meet, and she has been actively trying to prevent it. So Evžen decided to stop paying alimony. He was sentenced to six months jail for non-payment, but the verdict was then canceled in the appeal of procedure.

Evžen's greatest wish would be to get in touch with his daughter.