František, narozen 1954, bez domova od 1989 

František pochází ze slovenských Košic, kde vyrůstal s rodiči a svými čtyřmi sourozenci. Po základní škole se učil hornictví v Havířově. Obor ovšem nedokončil. Po návratu na Slovensko pracoval v cihelně a poté nastoupil na základní vojenskou službu. Již v tomto období se začíná projevovat jeho problém s alkoholem. Po ukončení základní vojenské služby odcestoval do České republiky, kde pracoval na několika místech po republice, převážně jako dělník.

František se přestěhoval do Neratovic, kde pracoval a oženil se. Z manželství, které trvalo pět let, se narodil syn Ondřej.  S bývalou ženou ani synem není nadále v kontaktu. Manželství se rozpadlo z několika důvodů, jako jeden z nich uvádí František i problém s alkoholem.

Po rozvodu byl František odsouzen na šest let odnětí svobody za loupežné přepadení. Po propuštění žil u rodiny na Slovensku, ale dlouho to nevydržel. Říká, že na něj rodina pohlížela jako na kriminálníka, nemohl to dále vydržet, proto se vrátil zpět do České republiky. Začal pracovat v Praze, ale po nějakém čase měl opět problém se zákonem - za napadení byl potrestán výkonem trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Po propuštění se opět vrátil k rodičům na Slovensko, ale rodina ho již nepřijala a „vydědila“. Vrátil se zpět do Prahy a od té doby je na ulici. 

František ví, že má velký problém s alkoholem. V minulosti byl několikrát v psychiatrické léčebně na léčbě závislostí, ale vždy to bylo neúspěšné. Alkohol pije proto, aby na vše zapomněl! Má pocit, že alkohol nepřestane zneužívat dokud nebude mít práci a byt.
S rodinou na Slovensku neudržuje již dlouhá léta žádné vztahy.  

Přál by si, aby mu dlouho vydrželo zdraví a pokud možno, aby dostal v životě novou šanci. Je si ovšem vědom toho, že se mu se závislostí uskutečnění přání nepřibližuje…

 

František, born 1954, homeless since 1989

František was born in Slovakia in the city of Košice, where he grew up with is parents and four siblings. After completing the elementary school, he went to a trade school in Havířov to study mining, but he didn't finish it. When he returned to Slovakia, he worked at a brickyard, and then he entered military service. At this time he already experienced some problems with alcohol. After leaving the military service, he traveled to the Czech Republic, and he worked in various places, predominantly as a blue collar worker.

František then moved to Neratovice, where he found a job and got married. In this marriage, which lasted for five years, a son named Ondřej was born. František later lost all contact with his son and former wife. The marriage broke up for several reasons, František mentions his problems with alcohol as one of them.

After the divorce, he got a 6 year jail sentence for robbery with violence. When he was released from jail, he came back to Slovakia to live with his family, but he couldn't live there for long. He says his family saw him as nothing but a criminal, and he couldn't stand it anymore, so he came back to Czech Republic. He started working in Prague, but after a while he got into another conflict with the law – he got five years in jail for assault. After being released, he tried to return to his parents in Slovakia, but the family didn't accept him anymore and “disinherited” him. He went back to Prague, and he has been homeless since that day.

František understands that his problems with alcohol are a serious matter. He has been in a mental hospital to cure his addiction for several times, but it was never successful. He drinks alcohol to forget! He feels he won't be able to overcome this addiction until he manages to find a job and a place to live.

He hasn't had any contact with his family in Slovakia for many long years.

František's wish is to stay in good health, and if it is possible, to get a new chance in life. He is aware that his addiction doesn't bring his wish any closer.