Míša, narozena 1973, bez domova od 2008

Míša pochází z rozvedené rodiny. Je vyučená jako servírka. Od roku 1997 do roku 2001 byla ve výkonu trestu odnětí svobody za distribuci drog. Byla dvakrát vdaná. První manžel obchodoval s drogami. Díky němu se s touto problematikou seznámila a nakonec si za distribuci drog i odpykala trest odnětí svobody. Po návratu s vězení se znovu vdala a chtěla začít nový život. 

S druhým manželem má devítiletého syna. Žila s rodinou u své tchýně, ale dlouho to nešlo. Necítila se tam dobře, začala nadužívat alkohol a následně rodinu opustila a odešla do Prahy za svojí maminkou. Ani zde jí však nebylo dobře. Od té doby, co od rodiny odešla, svého syna neviděla. Otec dítěte nechce, aby se s ním stýkala.

V Praze pracovala a po odchodu od své matky bydlela na ubytovně. Po určité době přestala zvládat úhradu poplatků za ubytování a zůstala na ulici. I přesto stále pracovala. Častá konzumace alkoholu a zdravotní problémy následně vedly i ke ztrátě zaměstnání. Od roku 2011 je bez práce, bydlení i finančního příjmu.

Z důvodu zdravotního stavu byl Míše zajištěn od 16. 1. 2015 pobyt v azylovém domě NADĚJE.

 

Míša, born 1973, homeless since 2008

Míša comes from a divorced family. She is a skilled waitress. From 1997 to 2001, she was in jail for drug dealing. She was married twice. Her first husband was a drug dealer. He was the one who introduced her to this environment, and this is how she ended up in jail. After she was released, she got married again, and wanted to start a new life.

Míša has a nine year old son with her second husband. She lived with the family of her mother-in-law, but it didn't work for long. She didn't feel well in that place, she started drinking too much, and subsequently she left the family and went to Prague to live with her mother. But she wasn't happy there either. Míša hasn't seen her son since she left the family. His father doesn't want them to be in touch.

Míša then found a job in Prague, and after moving out of her mother's apartment, she stayed at a lodging house. After a while, she couldn't manage to pay the rent, and was left on the street. But she continued working. Frequent alcohol consumption and health problems then let to loss of her employment. Since 2011 she has no job, no income, and no place to live.

Because of the state of her health, Míša has been granted housing at a women's shelter owned by NADĚJE on 16. 1. 2015.