Věra V., narozena 1971, bez domova od 2011

Věra pochází ze selské rodiny. Má dvě mladší sestry. Po ukončení základní školy v roce 1985 začala studovat střední pedagogickou školu obor vychovatelství. Střední školu ukončila složením maturitní zkoušky a po té nastoupila jako vychovatelka ve školském zařízení v Chomutově. K výkonu pracovní pozice obdržela i služební byt. 

V roce 1993 se Věra vdala a následně se jí narodila dcera Tereza. Manžel jí však po určité době začal fyzicky týrat, což vyústilo v roce 1999 rozvodem manželství. Po rozpadu manželství začala žít společně s bratrem svého bývalého manžela. Ještě téhož roku se jim narodila dcera Lucie a následně v roce 2001 syn Patrik. Zlomovým okamžikem byla autonehoda při níž v roce 2000 zemřela dcera Lucie. Následně v roce 2003 nastoupil přítel Věry do výkonu trestu odnětí svobody. Věře se v tu chvíli zhroutil celý svět. Rozhodla se, že spáchá sebevraždu, ale neměla dost sil a odhodlání to provést, tak se rozhodla, že se upije k smrti. Začala tedy v hojné míře nadužívat alkohol a následně se rozhodla opustit i místo, kde společně se svým přítelem i dětmi žila. Dceru Terezu svěřila do péče rodičů, Patrika do náhradní rodinné péče a odešla do Prahy. Dnes velmi lituje a je na sebe nazlobená, že se takto rozhodla, ale jsou věci a události, které již člověk nevrátí nazpět…

V Praze žila od roku 2004, kde zpočátku bydlela v maringotce na jedné stavbě a pracovala v Delvitě jako prodavačka. Následně si našla přítele a nastěhovala sek němu do bytu. Nadále pracovala jako prodavačka v této době však již v Carrefour. Vše takto fungovalo až do roku 2008, kdy se s přítelem rozešli a ona musela opustit jeho byt. Našla si práci i s ubytováním. Starala se o starší paní v jedné vile na Hanspaulce, kde mohla i bydlet. V roce 2010 si Věra našla nového přítele, ke kterému se následně i nastěhovala. Bydleli společně až do roku 2011. Jelikož majiteli bytu dlužili nájemné, museli byt opustit. Od konce října 2011 je Věra na ulici.

Nejvíce by si Věra přála vidět své děti, ale zároveň se obává, že by jim svým kontaktem mohla ublížit. 

 

Věra V., born 1971, homeless since 2011

Věra comes from a rural family. She has two younger sisters. After completing elementary school in 1985, she studied a pedagogical high school, with a specialization in tutorship. When she graduated, she started working as a governess in a school in Chomutov. She received a staff flat as an employee benefit.

Věra got married in 1993, and her first daughter Tereza was born soon after, but Věra's husband started to physically abuse her, which led to their divorce in 1999. After the marriage ended, she lived with her ex-husband's brother. In the same year, her second daughter Lucie was born. They also have a son named Patrik who was born in 2001. A turning point in her life was a car accident in the the year 2000, in which Lucie died. Then in 2003, Věra's boyfriend was sentenced to jail. Věra's world suddenly fell apart. She wanted to commit suicide, but she didn't have enough courage to do it, so she decided to kill herself with alcohol. She started drinking heavily and left the place where she lived with her boyfriend and children. She placed her daughter Tereza into her grandparents care and Patrik into foster care, and moved to Prague. She deeply regrets this decision and is angry with herself for doing such a thing, but she says she realizes there are some actions that a person cannot take back.

She lived in Prague since 2004. At first, she was living in a trailer on a construction site and worked in Delvita as a shop assistant. She found a new boyfriend and moved to him. She then got another retail job, this time in Carrefour. Everything was going well, until 2008, when she broke up with her boyfriend, and she had to leave his apartment. She found a job with housing provided, caring for an elderly woman in a villa in Hanspaulka. In 2010, Věra found another boyfriend and moved to his apartment. They lived there together until 2011. They owed rent to the landlord, and so they had to leave. Věra has been homeless since late October of 2011.

Věra's greatest wish is to see her children again, but at the same time she is afraid that it might harm them if she tried to contact them now.